DU GYVENIMAI

Konkordijos Antarovos įspūdingos apimties romanas „Du gyvenimai“ pusę amžiaus buvo slapta perrašinėjamas ir mergaite-pievoje-68318764dalijamas iš rankų į rankas. Vienas rankraštis 1991 m. pateko ir į Lietuvą. Man šią knygą teko skaityti prieš keletą metų, tai dar tebuvo ant A4 formato kopijuoti lapai. Manoma, kad K. Antarova galėjo būti laidininkas, perduodantis informaciją iš aukštesniųjų dimensijų. Knygoje minimi Gyvenimo mokytojai vedantys į dvasios išsilaisvinimą iš aistrų: iš silpnumo veda į tvirtumą, iš tvirtumo – į jėgą, o iš jėgos – į grožį…

Linkėdama gražios dienos pateikiu ištrauką iš šios knygos:

„Jūs dar vaikai, bet jumyse jau gyvena visos suaugusių žmonių savybės. Kalbėsiu su jumis labai trumpai. Pasistenkite tai įsiminti, kad ir ką gyvenime veiktumėte, kad ir kur gyventumėte, vadovaukitės trimis trumpomis taisyklėmis, kurias dabar pasakysiu.

Pirma, kurią turite geriausiai įsiminti: dėmesys kiekvienam žmogui, su kuriuo kalbate, kiekvienam darbui, kurį darote. Visas žmogaus gyvenimas tik dėmesys. Tai pirmoji gyvenimo būtinybė. Tas, kuris neišvysto savo kasdieninio dėmesio, nesugebės nė vienoje srityje ko nors daugiau pasiekti. Jūs dar maži, didelių darbų atlikti negalite, bet viską jau galitedirbti su visu dėmesiu. Kaip atsikėkėte, kaip nusiprausėte, kaip pradėjote darbą – viską darykite su absoliučiu dėmesiu. Kiekvieną prabėgantį „dabar“ tegalvokite apie tą darbą, kurį darote tą akimirką, ir darykite jį gerai iki galo.

Antra: kai kalbate su žmogumi, įsigilinkite ir įsiklausykite į jo žodžius. Žiūrėkite jam į akis, stebėkite koks jis, ramus ar susijaudinęs. Nepulkite ko nors daryti, kol žmogus nebaigė kalbėti, iki galo išklausykite, ką jis jums sako. Jeigu pastebite, kad žmogus suirzęs, stenkitės atsakyti jam taip, jog jis pajustų, kaip jūs jį mylite ir norite jam padėti.. Pokalbio metu galvokite ne apie save, o apie tą žmogų, kuris su jumis kalba.

Trečia: niekada neverkite. Gyvenime tėra viena nepajudinama jėga ir tai Džiaugsmas. Kiekvieną kartą, kai jums kas nors nepasiseks, kai norėsie nugalėti visas kliūtis ir pasiekti rezultatų, nugalėkite mylėdami ir džiaugdamiesi. Kiekviena jūsų šypsena priartins jūsų pergalę ir išskleis jūsų jėgas. Kiekviena ašara ir kiekvienas liūdnas žodis sujauks visus jūsų pasiekimus ir ilgam atitolis pergalę.

Trečia taisyklė kaip ir pirma, – jūsų veiklos programa visam gyvenimui, visiems darbams, mokslui, menui. Antra taisyklė – jūsų amžinas darbas su savimi. Atminkite: jeigu pradėjote dieną su meile ir skleidėte ją vienas kitam, visi jūsų darbai, kad ir kiek jų nuveikėte, buvo džiaugsmo ir kūrybos darbai. Tačiau jeigu jūs neskleidėte meilės, patys didžiausi ir kruopščiausiai atlikti darbai bus beverčiai.“

Jurgita

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

You may also like...